METADATA
Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA    
    08   Muu kaivostoiminta ja louhinta    
       08.1   Kiven louhinta, hiekan ja saven otto
   
       08.9   Muu mineraalien kaivu
   

Page 1/1  
Top