METADATA
Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA     Detail
    05   Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu
    Detail
    06   Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto
    Detail
    07   Metallimalmien louhinta
    Detail
    08   Muu kaivostoiminta ja louhinta
    Detail
    09   Kaivostoimintaa palveleva toiminta
    Detail

Page 1/1  
Top