METADATA
Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA    
    05   Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu
   
    06   Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto
   
    07   Metallimalmien louhinta
   
    08   Muu kaivostoiminta ja louhinta
   
    09   Kaivostoimintaa palveleva toiminta
   

Page 1/1  
Top