METADATA
Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS     Detail
    01   Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut
    Detail
    02   Metsätalous ja puunkorjuu
    Detail
    03   Kalastus ja vesiviljely
    Detail

Page 1/1  
Top