METADATA
Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS
   
B   KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA
   
C   TEOLLISUUS
   
D   SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO
   
E   VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO
   
F   RAKENTAMINEN
   
G   TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS
   
H   KULJETUS JA VARASTOINTI
   
I   MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA
   
J   INFORMAATIO JA VIESTINTÄ
   
K   RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA
   
L   KIINTEISTÖALAN TOIMINTA
   
M   AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA
   
N   HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA
   
O   JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTU3S; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS
   
P   KOULUTUS
   
Q   TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT
   
R   TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS
   
S   MUU PALVELUTOIMINTA
   
T   KOTITALOUKSIEN TOIMINTA TYÖNANTAJINA; KOTITALOUKSIEN ERIYTTÄMÄTÖN TOIMINTA TAVAROIDEN JA PALVELUJEN TUOTTAMISEKSI OMAAN KÄYTTÖÖN
   
U   KANSAINVÄLISTEN ORGANISAATIOIDEN JA TOIMIELINTEN TOIMINTA
   

Page 1/1  
Top