METADATA
Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
Q   TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE     Detail
    88   Sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta     Detail
       88.1   Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta
    Detail
       88.9   Muu sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta
    Detail

Page 1/1  
Top