METADATA
Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
P   HARIDUS     Detail
    85   Haridus     Detail
       85.1   Eelharidus
    Detail
       85.2   Esimese taseme haridus
    Detail
       85.3   Teise taseme haridus
    Detail
       85.4   Kolmanda taseme haridus
    Detail
       85.5   Muu koolitus
    Detail
       85.6   Haridust abistavad tegevused
    Detail

Page 1/1  
Top