METADATA
Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
K   FINANTS- JA KINDLUSTUSTEGEVUS     Detail
    64   Finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid
    Detail
    65   Kindlustus, edasikindlustus ja pensionifondid, v.a kohustuslik sotsiaalkindlustus
    Detail
    66   Finantsteenuste ja kindlustustegevuse abitegevusalad
    Detail

Page 1/1  
Top