METADATA
Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
H   VEONDUS JA LAONDUS     Detail
    52   Laondus ja veondust abistavad tegevusalad     Detail
       52.2   Veondust abistavad tegevusalad     Detail
          52.21   Maismaaveondust teenindavad tegevusalad
    Detail
          52.22   Veetransporti teenindavad tegevusalad
    Detail
          52.23   Õhutransporti teenindavad tegevusalad
    Detail
          52.24   Laadungikäitlus
    Detail
          52.29   Muud veondust abistavad tegevused
    Detail

Page 1/1  
Top