METADATA
Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
H   VEONDUS JA LAONDUS     Detail
    49   Maismaaveondus ja torutransport
    Detail
    50   Veetransport
    Detail
    51   Õhutransport
    Detail
    52   Laondus ja veondust abistavad tegevusalad
    Detail
    53   Posti- ja kulleriteenistus
    Detail

Page 1/1  
Top