METADATA
Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
G   HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT     Detail
    45   Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont
    Detail
    46   Hulgikaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad
    Detail
    47   Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad
    Detail

Page 1/1  
Top