METADATA
Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
E   VEEVARUSTUS; KANA LISATSIOON; JÄÄTME- JA SAASTEKÄITLUS     Detail
    36   Veekogumine, -töötlus ja -varustus
    Detail
    37   Kanalisatsioon
    Detail
    38   Jäätmekogumine, -töötlus ja -kõrvaldus; materjalide taaskasutusele võtmine
    Detail
    39   Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
    Detail

Page 1/1  
Top