METADATA
Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
D   ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERITUD ÕHUGA VARUSTAMINE     Detail
    35   Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
    Detail

Page 1/1  
Top