METADATA
Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   TÖÖTLEV TÖÖSTUS     Detail
    10   Toiduainete tootmine
    Detail
    11   Joogitootmine
    Detail
    12   Tubakatoodete tootmine
    Detail
    13   Tekstiilitootmine
    Detail
    14   Rõivatootmine
    Detail
    15   Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine
    Detail
    16   Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine
    Detail
    17   Paberi ja pabertoodete tootmine
    Detail
    18   Trükindus ja salvestiste paljundus
    Detail
    19   Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine
    Detail
    20   Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine
    Detail
    21   Põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine
    Detail
    22   Kummi- ja plasttoodete tootmine
    Detail
    23   Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine
    Detail
    24   Metallitootmine
    Detail
    25   Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed
    Detail
    26   Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine
    Detail
    27   Elektriseadmete tootmine
    Detail
    28   Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine
    Detail
    29   Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine
    Detail
    30   Muude transpordivahendite tootmine
    Detail
    31   Mööblitootmine
    Detail
    32   Muu tootmine
    Detail
    33   Masinate ja seadmete remont ja paigaldus
    Detail

Page 1/1  
Top