METADATA
Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK     Detail
    01   Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad
    Detail
    02   Metsamajandus ja metsavarumine
    Detail
    03   Kalapüük ja vesiviljelus
    Detail

Page 1/1  
Top