METADATA
Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
    Detail
B   MÄETÖÖSTUS
    Detail
C   TÖÖTLEV TÖÖSTUS
    Detail
D   ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERITUD ÕHUGA VARUSTAMINE
    Detail
E   VEEVARUSTUS; KANA LISATSIOON; JÄÄTME- JA SAASTEKÄITLUS
    Detail
F   EHITUS
    Detail
G   HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT
    Detail
H   VEONDUS JA LAONDUS
    Detail
I   MAJUTUS JA TOITLUSTUS
    Detail
J   INFO JA SIDE
    Detail
K   FINANTS- JA KINDLUSTUSTEGEVUS
    Detail
L   KINNISVARAALANE TEGEVUS
    Detail
M   KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
    Detail
N   HALDUS- JA ABITEGEVUSED
    Detail
O   AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
    Detail
P   HARIDUS
    Detail
Q   TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
    Detail
R   MEELELAHUTUS JA VABA AEG
    Detail
S   MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
    Detail
T   KODUMAJAPIDAMISTE KUI TÖÖANDJATE TEGEVUS; KODUMAJAPIDAMISTE OMA TARBEKS MÕELDUD ERISTAMATA KAUPADE TOOTMINE JA TEENUSTE OSUTAMINE
    Detail
U   EKSTERRITORIAALSETE ORGANISATSIOONIDE JA ÜKSUSTE TEGEVUS
    Detail

Page 1/1  
Top