METADATA
Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
   
B   MÄETÖÖSTUS
   
C   TÖÖTLEV TÖÖSTUS
   
D   ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERITUD ÕHUGA VARUSTAMINE
   
E   VEEVARUSTUS; KANA LISATSIOON; JÄÄTME- JA SAASTEKÄITLUS
   
F   EHITUS
   
G   HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT
   
H   VEONDUS JA LAONDUS
   
I   MAJUTUS JA TOITLUSTUS
   
J   INFO JA SIDE
   
K   FINANTS- JA KINDLUSTUSTEGEVUS
   
L   KINNISVARAALANE TEGEVUS
   
M   KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
   
N   HALDUS- JA ABITEGEVUSED
   
O   AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
   
P   HARIDUS
   
Q   TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
   
R   MEELELAHUTUS JA VABA AEG
   
S   MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
   
T   KODUMAJAPIDAMISTE KUI TÖÖANDJATE TEGEVUS; KODUMAJAPIDAMISTE OMA TARBEKS MÕELDUD ERISTAMATA KAUPADE TOOTMINE JA TEENUSTE OSUTAMINE
   
U   EKSTERRITORIAALSETE ORGANISATSIOONIDE JA ÜKSUSTE TEGEVUS
   

Page 1/1  
Top