METADATA
Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
H   TRANSPORT OG GODSHÅNDTERING    
    50   Skibsfart    
       50.2   Sø- og kysttransport af gods    
          50.20   Sø- og kysttransport af gods
   

Page 1/1  
Top