METADATA
Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
H   TRANSPORT OG GODSHÅNDTERING     Detail
    49   Landtransport; rørtransport
    Detail
    50   Skibsfart
    Detail
    51   Luftfart
    Detail
    52   Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport
    Detail
    53   Post- og kurertjenester
    Detail

Page 1/1  
Top