METADATA
Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
G   HOVEDAFDEL ING G ENGROSHANDEL OG DETAILHANDEL; REPARATION AF MOTORKØRETØJER OG MOTORCYKLER     Detail
    47   Detailhandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler     Detail
       47.1   Detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger     Detail
          47.11   Detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger med hovedvægten på føde-, drikke- og tobaksvarer
    Detail
          47.19   Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger
    Detail

Page 1/1  
Top