METADATA
Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
E   VANDFORSYNING; KLOAKVÆSEN, AFFALDSHÅNDTERING OG RENSNING AF JORD OG GRUNDVAND     Detail
    39   Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse     Detail
       39.0   Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse
    Detail

Page 1/1  
Top