METADATA
Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
E   VANDFORSYNING; KLOAKVÆSEN, AFFALDSHÅNDTERING OG RENSNING AF JORD OG GRUNDVAND     Detail
    37   Opsamling og behandling af spildevand     Detail
       37.0   Opsamling og behandling af spildevand
    Detail

Page 1/1  
Top