METADATA
Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
E   VANDFORSYNING; KLOAKVÆSEN, AFFALDSHÅNDTERING OG RENSNING AF JORD OG GRUNDVAND     Detail
    36   Vandforsyning
    Detail
    37   Opsamling og behandling af spildevand
    Detail
    38   Indsamling, behandling og bortskaffelse af affald; genbrug
    Detail
    39   Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse
    Detail

Page 1/1  
Top