METADATA
Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   FREMSTILLINGSVIRKSOMHED     Detail
    10   Fremstilling af fødevarer
    Detail
    11   Fremstilling af drikkevarer
    Detail
    12   Fremstilling af tobaksprodukter
    Detail
    13   Fremstilling af tekstiler
    Detail
    14   Fremstilling af beklædningsartikler
    Detail
    15   Fremstilling af læder og lædervarer
    Detail
    16   Fremstilling af træ og varer af træ og kork, undtagen møbler; fremstilling af varer af strå og flettematerialer
    Detail
    17   Fremstilling af papir og papirvarer
    Detail
    18   Trykning og reproduktion af indspillede medier
    Detail
    19   Fremstilling af koks og raffinerede mineralolieprodukter
    Detail
    20   Fremstilling af kemiske produkter
    Detail
    21   Fremstilling af farmaceutiske råvarer og farmaceutiske præparater
    Detail
    22   Fremstilling af gummi- og plastprodukter
    Detail
    23   Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter
    Detail
    24   Fremstilling af metal
    Detail
    25   Jern- og metalvareindustri, undtagen maskiner og udstyr
    Detail
    26   Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter
    Detail
    27   Fremstilling af elektrisk udstyr
    Detail
    28   Fremstilling af maskiner og udstyr i.a.n.
    Detail
    29   Fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne
    Detail
    30   Fremstilling af andre transportmidler
    Detail
    31   Fremstilling af møbler
    Detail
    32   Anden fremstillingsvirksomhed
    Detail
    33   Reparation og installation af maskiner og udstyr
    Detail

Page 1/1  
Top