METADATA
Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   RÅSTOFINDVINDING     Detail
    09   Serviceydelser i forbindelse med råstofindvinding     Detail
       09.1   Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas
    Detail
       09.9   Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding
    Detail

Page 1/1  
Top