METADATA
Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   RÅSTOFINDVINDING     Detail
    05   Indvinding af kul og brunkul
    Detail
    06   Indvinding af råolie og naturgas
    Detail
    07   Brydning af metalmalme
    Detail
    08   Anden råstofindvinding
    Detail
    09   Serviceydelser i forbindelse med råstofindvinding
    Detail

Page 1/1  
Top