METADATA
Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   LANDBRUG, JAGT, SKOVBRUG OG FISKERI
    Detail
B   RÅSTOFINDVINDING
    Detail
C   FREMSTILLINGSVIRKSOMHED
    Detail
D   EL-, GAS- OG FJERNVARMEFORSYNING
    Detail
E   VANDFORSYNING; KLOAKVÆSEN, AFFALDSHÅNDTERING OG RENSNING AF JORD OG GRUNDVAND
    Detail
F   BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED
    Detail
G   HOVEDAFDEL ING G ENGROSHANDEL OG DETAILHANDEL; REPARATION AF MOTORKØRETØJER OG MOTORCYKLER
    Detail
H   TRANSPORT OG GODSHÅNDTERING
    Detail
I   OVERNATNINGSFACILITETER OG RESTAURATIONSVIRKSOMHED
    Detail
J   INFORMATION OG KOMMUNIKATION
    Detail
K   PENGEINSTITUT- OG FINANSVIRKSOMHED, FORSIKRING
    Detail
L   FAST EJENDOM
    Detail
M   LIBERALE, VIDENSKABELIGE OG TEKNISKE TJENESTEYDELSER
    Detail
N   ADMINISTRATIVE TJENESTEYDELSER OG HJÆLPETJENESTER
    Detail
O   OFFENTLIG FORVALTNING OG FORSVAR; SOCIALSIKRING
    Detail
P   UNDERVISNING
    Detail
Q   SUNDHEDSVÆSEN OG SOCIALE FORANSTALTNINGER
    Detail
R   KULTUR, FORLYSTELSER OG SPORT
    Detail
S   ANDRE SERVICEYDELSER
    Detail
T   PRIVATE HUSHOLDNINGER MED ANSAT MEDHJÆLP; HUSHOLDNINGERS PRODUKTION AF VARER OG TJENESTEYDELSER TIL EGET BRUG, I.A.N.
    Detail
U   EKSTRATERRITORIALE ORGANISATIONER OG ORGANER
    Detail

Page 1/1  
Top