METADATA
Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   LANDBRUG, JAGT, SKOVBRUG OG FISKERI
   
B   RÅSTOFINDVINDING
   
C   FREMSTILLINGSVIRKSOMHED
   
D   EL-, GAS- OG FJERNVARMEFORSYNING
   
E   VANDFORSYNING; KLOAKVÆSEN, AFFALDSHÅNDTERING OG RENSNING AF JORD OG GRUNDVAND
   
F   BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED
   
G   HOVEDAFDEL ING G ENGROSHANDEL OG DETAILHANDEL; REPARATION AF MOTORKØRETØJER OG MOTORCYKLER
   
H   TRANSPORT OG GODSHÅNDTERING
   
I   OVERNATNINGSFACILITETER OG RESTAURATIONSVIRKSOMHED
   
J   INFORMATION OG KOMMUNIKATION
   
K   PENGEINSTITUT- OG FINANSVIRKSOMHED, FORSIKRING
   
L   FAST EJENDOM
   
M   LIBERALE, VIDENSKABELIGE OG TEKNISKE TJENESTEYDELSER
   
N   ADMINISTRATIVE TJENESTEYDELSER OG HJÆLPETJENESTER
   
O   OFFENTLIG FORVALTNING OG FORSVAR; SOCIALSIKRING
   
P   UNDERVISNING
   
Q   SUNDHEDSVÆSEN OG SOCIALE FORANSTALTNINGER
   
R   KULTUR, FORLYSTELSER OG SPORT
   
S   ANDRE SERVICEYDELSER
   
T   PRIVATE HUSHOLDNINGER MED ANSAT MEDHJÆLP; HUSHOLDNINGERS PRODUKTION AF VARER OG TJENESTEYDELSER TIL EGET BRUG, I.A.N.
   
U   EKSTRATERRITORIALE ORGANISATIONER OG ORGANER
   

Page 1/1  
Top