METADATA
Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
E   ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI     Detail
    36   Shromažďování, úprava a rozvod vody     Detail
       36.0   Shromažďování, úprava a rozvod vody
    Detail

Page 1/1  
Top