METADATA
Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
E   ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI     Detail
    36   Shromažďování, úprava a rozvod vody
    Detail
    37   Činnosti související s odpadními vodami
    Detail
    38   Sběr, příprava k likvidaci a likvidace odpadů; zpracování odpadů k dalšímu využití
    Detail
    39   Sanace a jiné činnosti související s nakládáním s odpady
    Detail

Page 1/1  
Top