METADATA
Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ     Detail
    01   Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
    Detail
    02   Lesnictví a těžba dřeva
    Detail
    03   Rybolov a akvakultura
    Detail

Page 1/1  
Top