METADATA
Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ
    Detail
B   TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ
    Detail
C   ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
    Detail
D   DODÁVÁNÍ ELEKTŘINY, PLYNU, PÁRY A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU
    Detail
E   ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI
    Detail
F   STAVEBNICTVÍ
    Detail
G   VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL
    Detail
H   DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
    Detail
I   UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ
    Detail
J   INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI
    Detail
K   PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ
    Detail
L   ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ
    Detail
M   ODBORNÉ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
    Detail
N   ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI
    Detail
O   VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
    Detail
P   VZDĚLÁVÁNÍ
    Detail
Q   ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
    Detail
R   KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI
    Detail
S   OSTATNÍ ČINNOSTI
    Detail
T   ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ PRODUKUJÍCÍCH BLÍŽE NEURČENÉ VÝROBKY A SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU
    Detail
U   ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ
    Detail

Page 1/1  
Top