METADATA
Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ
   
B   TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ
   
C   ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
   
D   DODÁVÁNÍ ELEKTŘINY, PLYNU, PÁRY A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU
   
E   ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI
   
F   STAVEBNICTVÍ
   
G   VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL
   
H   DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
   
I   UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ
   
J   INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI
   
K   PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ
   
L   ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ
   
M   ODBORNÉ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
   
N   ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI
   
O   VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
   
P   VZDĚLÁVÁNÍ
   
Q   ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
   
R   KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI
   
S   OSTATNÍ ČINNOSTI
   
T   ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ PRODUKUJÍCÍCH BLÍŽE NEURČENÉ VÝROBKY A SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU
   
U   ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ
   

Page 1/1  
Top