METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
S   ДРУГИ ДЕЙНОСТИ     Detail
    94   Дейности на организации с нестопанска цел
    Detail
    95   Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи
    Detail
    96   Други персонални услуги
    Detail

Page 1/1  
Top