METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
R   КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ     Detail
    90   Артистична и творческа дейност
    Detail
    91   Други дейности в областта на културата
    Detail
    92   Организиране на хазартни игри
    Detail
    93   Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих
    Detail

Page 1/1  
Top