METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
P   ОБРАЗОВАНИЕ     Detail
    85   Образование     Detail
       85.6   Спомагателни дейности в областта на образованието     Detail
          85.60   Спомагателни дейности в областта на образованието
    Detail

Page 1/1  
Top