METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
P   ОБРАЗОВАНИЕ     Detail
    85   Образование     Detail
       85.5   Други образователни дейности     Detail
          85.51   Неформално обучение в областта на спорта и активния отдих
    Detail
          85.52   Неформално обучение в областта на културата
    Detail
          85.53   Обучение на водачи на превозни средства
    Detail
          85.59   Други образователни дейности, некласифицирани другаде
    Detail

Page 1/1  
Top