METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
N   АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ     Detail
    80   Дейности по охрана и разследване     Detail
       80.1   Частна охранителна дейност, без използване на технически системи за сигурност
    Detail
       80.2   Дейности в областта на технически системи за сигурност
    Detail
       80.3   Дейности по разследване и издирване
    Detail

Page 1/1  
Top