METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
N   АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ     Detail
    77   Даване под наем и оперативен лизинг
    Detail
    78   Дейности по наемане и предоставяне на работна сила
    Detail
    79   Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации
    Detail
    80   Дейности по охрана и разследване
    Detail
    81   Дейности по обслужване на сгради и озеленяване
    Detail
    82   Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност
    Detail

Page 1/1  
Top