METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
M   ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ     Detail
    75   Ветеринарномедицинска дейност     Detail
       75.0   Ветеринарномедицинска дейност
    Detail

Page 1/1  
Top