METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
M   ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ     Detail
    69   Юридически и счетоводни дейности     Detail
       69.1   Юридически дейности     Detail
          69.10   Юридически дейности
    Detail

Page 1/1  
Top