METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
M   ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ     Detail
    69   Юридически и счетоводни дейности
    Detail
    70   Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
    Detail
    71   Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
    Detail
    72   Научноизследователска и развойна дейност
    Detail
    73   Рекламна дейност и проучване на пазари
    Detail
    74   Други професионални дейности
    Detail
    75   Ветеринарномедицинска дейност
    Detail

Page 1/1  
Top