METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
I   ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО     Detail
    56   Ресторантьорство     Detail
       56.1   Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване
    Detail
       56.2   Приготвяне и доставяне на храна
    Detail
       56.3   Дейност на питейни заведения
    Detail

Page 1/1  
Top