METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
I   ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО    
    55   Хотелиерство    
       55.1   Хотели и подобни места за настаняване
   
       55.2   Туристическо и друго краткосрочно настаняване
   
       55.3   Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобили
   
       55.9   Други места за настаняване
   

Page 1/1  
Top