METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
I   ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО    
    55   Хотелиерство
   
    56   Ресторантьорство
   

Page 1/1  
Top