METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
H   ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ     Detail
    53   Пощенски и куриерски дейности     Detail
       53.1   Дейност на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга
    Detail
       53.2   Други пощенски и куриерски дейности
    Detail

Page 1/1  
Top