METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
H   ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ     Detail
    52   Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта     Detail
       52.2   Спомагателни дейности в транспорта     Detail
          52.21   Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспорт
    Detail
          52.22   Спомагателни дейности във водния транспорт
    Detail
          52.23   Спомагателни дейности във въздушния транспорт
    Detail
          52.24   Обработка на товари
    Detail
          52.29   Други спомагателни дейности в транспорта
    Detail

Page 1/1  
Top