METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
H   ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ     Detail
    52   Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта     Detail
       52.1   Складиране и съхраняване на товари
    Detail
       52.2   Спомагателни дейности в транспорта
    Detail

Page 1/1  
Top