METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
H   ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ     Detail
    51   Въздушен транспорт     Detail
       51.1   Пътнически въздушен транспорт
    Detail
       51.2   Товарен въздушен транспорт; космически транспорт
    Detail

Page 1/1  
Top