METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
H   ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ     Detail
    50   Воден транспорт     Detail
       50.1   Пътнически морски и крайбрежен транспорт
    Detail
       50.2   Товарен морски и крайбрежен транспорт
    Detail
       50.3   Пътнически транспорт по вътрешни водни пътища
    Detail
       50.4   Товарен транспорт по вътрешни водни пътища
    Detail

Page 1/1  
Top